Din lokale stemme i Aalborg byråd.

Båltale i Holtet Juni 2013

Byrådsmøde i Aalborg januar 2015

Din lokale stemme

Byrådskandidat til kommunalvalget 2017 for partiet Venstre

Mine mærkesager

 
* Udvikling af vores små lokalsamfund i samarbejde med de lokale samråd, idrætsforeninger,     borgerforeninger m.m. 
 
* Sørge for, at os der bor her hvor der er lidt længere imellem husene bliver, bliver hørt i    byrådet og sikre at vi får noget igennem når behovet opstår.
 
* Være med til at skabe tillid til borgerne og gøre kommunen til et sted hvor borgerne og       erhvervslivet bliver betragtet som kunder og får den service som vi alle betaler for.
 
* Afskaffelse af urimelige og konkurrenceforvridende afgifter til erhvervslivet
 
* Sikre at kommunen lever op til sit ansvar og overholder betalingsfrister over for de  
  virksomheder der udfører arbejde for kommunen.   
  Alt for mange oplever at kommunen trækker betalingerne til stor skade for den enkelte
  virksomhed.
 
 * Arbejde for at skattekronerne bruges på konkret service og ikke på bureaukrati.