Valgvideo

Din lokale stemme

Friske piger deler flyers ud 

Udflytning af kommunale arbejdspladser til landdistrikterne

Værdig ældrepleje og bevarelse af de små plejehjem i kommunen

Gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at handle med Aalborg kommune

Det kommunale tandplejetilbud til skolebørn tilbage til Gandrup