Din lokale stemme i Aalborg byråd.

Borgermøde i Gandrup januar 2015 om udvikling af byen

Båltale i Holtet Juni 2013

Byrådsmøde i Aalborg januar 2015

Besøg på DESMI

Din lokale stemme

Mine mærkesager

 
* Udvikling af vores små lokalsamfund i samarbejde med de lokale samråd, idrætsforeninger,     borgerforeninger m.m. 
 
* Være med til at skabe tillid til borgerne og gøre kommunen til et sted hvor borgerne og       erhvervslivet bliver betragtet som kunder og får den service som vi alle betaler for.
 
* Fjerne p-afgiften i Aalborg midtby.
 
* Afskaffelse af urimelige og konkurrenceforvridende afgifter til erhvervslivet f.eks  
  dækningsafgiften, administrationsgebyr til affaldsordningen og alt for høje    
  byggesagsgebyrer.
 
* Sikre at kommunen lever op til sit ansvar og overholder betalingsfrister over for de  
  virksomheder der udfører arbejde for kommunen.   
  Alt for mange oplever at kommunen trækker betalingerne til stor skade for den enkelte
  virksomhed.
 
* Sikre færre regler og mere frihed til den enkelte borger.
 

* Arbejde for at skattekronerne bruges på konkret service og ikke på bureaukrati.